Skykey and the Midsummer Men


EN:
We are Skykey and the Midsummer Men! An ever-changing group of musicians playing poetic chamber pop that feels like an arm around your shoulder, a vivid story told with sincere authenticity, a memory living in all of us. In our diverse repertoire full of poetic stories music flows from soft and calming to raw and energetic. Allow your mind to fly away into our vivid stories and move your feet when you hear our rhytmic music.

NL:
Wij zijn Skykey and the Midsummer Men! Een altijd wisselende groep muzikanten die poëtische kamerpop spelen. Muziek die voelt als een arm om je schouder, een levendig verhaal verteld met oprechte stem, een herinnering die in eenieder leeft. In ons diverse repertoire vol poëtische taal vloeit onze muziek van zacht en kalmerend naar rauw en energiek. Geef je fantasie de vrije loop terwijl je luistert naar onze levendige verhalen en doe je voeten van de vloer als je onze swingende ritmes hoort.

Skykey & The Midsummer Men in 2021


Skykey and the Midsummer Men - live at musem het Prinsenhof in Delft.


Our band composition differs per performance but has as core members / Onze band wisselt in samenstelling per optreden maar bestaat uit deze kernleden:


Piet Verkleij
EN:
Piet, artist name Skykey, is a multi-instrumentalist who in the band usually sings, writes songs and plays guitar and piano. In july 2021 he finished his bachelor in ArtScience at the conservatory (KonCon) and art academy (KABK) in The Hague. He now studies a masters in Applied Musicology at the University of Utrecht. He has a background in both classical and pop/folk music. On Spotify and youtube you can find his own music. Both in groups and alone he has played on various stages such as the Hall-of-fame in Tilburg, the Campfire festival in Dronten and Nederhemert-Zuid, museum “Het Prinsenhof” in Delft and festival Oude Dijk in Tilburg.

NL:
Piet, artiestennaam Skykey, is een multi-instrumentalist die in de band voornamelijk zingt, liedjes schrijft en daarnaast gitaar en piano speelt. In Juli 2021 rondde hij zijn bachelor ArtScience af aan het conservatorium (KonCon) en de kunstacademie (KABK) in Den Haag. Op dit moment studeert hij de master Applied Musicology aan de universiteit Utrecht. Hij heeft een achtergrond in zowel klassieke als pop en folk muziek. Op Spotify en Youtube is zijn eigen muziek te vinden. Zowel alleen als in gezelschappen heeft hij op verscheidene podia gestaan zoals de Hall-of-fame in Tilburg, het kampvuurfestival in Dronten en Nederhemert Zuid, Museum “Het Prinsenhof” in Delft en festival Oude Dijk in Tilburg.


  


Skykey, 2023