Skykey and the Midsummer Men


EN:
We are Skykey and the Midsummer Men! An eclectic groep of musicians playing poetic chamber pop that feels like an arm around your shoulder, a vivid story told with sincere authenticity, a memory living in all of us. In our diverse repertoire full of poetic stories music flows from soft and calming to raw and energetic. Allow your mind to fly away into our vivid stories and move your feet when you hear our rhytmic music.

NL:
Wij zijn Skykey and the Midsummer Men! Een eclectische groep muzikanten die poëtische kamerpop spelen. Muziek die voelt als een arm om je schouder, een levendig verhaal verteld met oprechte stem, een herinnering die in eenieder leeft. In ons diverse repertoire vol poëtische taal vloeit onze muziek van zacht en kalmerend naar rauw en energiek. Geef je fantasie de vrije loop terwijl je luistert naar onze levendige verhalen en doe je voeten van de vloer als je onze swingende ritmes hoort.
Skykey and the Midsummer Men - live at musem het Prinsenhof in Delft.
Skykey and the Midsummer Men - live at Mondiaal Centrum Breda


Our band consists of / Onze band bestaat uit


Piet Verkleij
EN:
Piet, artist name Skykey, is a multi-instrumentalist who in the band usually sings, writes songs and plays guitar and piano. In july 2021 he finished his bachelor in ArtScience at the conservatory (KonCon) and art academy (KABK) in The Hague. He has a background in both classical and pop/folk music. On Spotify and youtube you can find his own music. Both in groups (such as in ‘Grand Rainbow Skies’ with fellow bandmember Rosa-Menno) and alone he has played on various stages such as the Hall-of-fame in Tilburg, the Campfire festival in Dronten and Nederhemert-Zuid and museum het Prinsenhof in Delft. Bandmember Simon and Piet know each other from the boychoir @sacramentskoorbreda in which they both sung and toured with.

NL:
Piet, artiestennaam Skykey, is een multi-instrumentalist die in de band voornamelijk zingt, liedjes schrijft en daarnaast gitaar en piano speelt. In Juli 2021 rondde hij zijn bachelor ArtScience af aan het conservatorium (KonCon) en de kunstacademie (KABK) in Den Haag. Hij heeft een achtergrond in zowel klassieke als pop en folk muziek. Op Spotify en Youtube is zijn eigen muziek te vinden. Zowel alleen als in gezelschappen (zoals in ‘Grand Rainbow Skies’ met bandgenoot Rosa-Menno) heeft hij op verscheidene podia gestaan zoals de Hall-of-fame in Tilburg, het kampvuurfestival in Dronten en Nederhemert Zuid en Museum het Prinsenhof in Delft. Bandlid Simon en Piet kennen elkaar van het jongenskoor @sacramentskoorbreda waar ze beiden lang in gezongen en getourd mee hebben.

Hannah Versteegen
EN:
Hannah, our bassist, sings and plays both guitar and bass guitar. Next to this she writes songs and likes to play together with others in different genres. Hannah is one of the three members of poppunk band @thespvrk in which she plays bass and sings.

NL:
Hannah, onze bassist, zingt en speelt zowel gitaar als basgitaar. Hiernaast schrijft ze nummers en vind ze het tof samen met anderen in verschillende genres te spelen. Hannah is een van de drie leden van de poppunk band @thespvrk waarin ze zowel basgitaar speelt als zingt.

 
Rosa-Menno Vis EN:
Rosa-Menno, our guitarist, is classically trained on guitar but has played in a pop/rock band as well. You may know Rosa Menno from being part of the duo ‘Grand Rainbow Skies’ with Piet. In this formation the duo performed on the campfire-festival 2018 in Dronten, Flevoland and Nederhemert-Zuid, Gelderland.

NL:
Rosa-Menno, onze gitarist, speelt van oorsprong klassieke gitaar maar heeft daarnaast ook enkele jaren in een pop/rock band gespeeld. Je kent haar wellicht van het duo ‘Grand Rainbow Skies’ waar Piet de andere helft van is. Samen hebben ze opgetreden op het Kampvuurfestival in Dronten (Flevoland) en Nederhemert Zuid (Gelderland) in 2018.

Tessa van Buuren
EN:
Tessa, our violinist, graduated in january 2020 from her master classical violin at the conservatory of Tilburg. Within classical music she played in many different collectives, from small ensembles to full orchestras. In these orchestras she repeatedly played the role of principal or soloist. Also in the pop and rock scene she played on a variety of stages, like AFAS live, the 3FM studio and the main stage of Zomerparkfeest Venlo. She has contributed to multiple albums that can be found on Spotify. Besides this she is a passionate violin teacher on multiple music schools. She is excited to work with the band!

NL:
Tessa, onze violiste, is Januari 2020 afgestudeerd van haar master klassiek viool aan het conservatorium van Tilburg. Binnen de klassieke muziek speelde ze al in veel verschillende samenstellingen, van kleine ensembles tot grote orkesten. In deze orkesten vervulde ze meermaals de rol van aanvoerder of solist. Ook in de pop-/rockmuziek heeft ze al op mooie podia gestaan, zoals AFAS Live, de 3FM studio en het hoofdpodium van Zomerparkfeest Venlo. Ze werkte mee aan verschillende albums die te beluisteren zijn op Spotify. Daarnaast is ze een gepassioneerd viooldocent op meerdere muziekscholen. Ze is enthousiast om met deze groep aan de slag te gaan!
📷: @rensbressersfotografie


Simon de Vries
EN:
Simon, our pan-fluitist, is a multi-instrumentalist and singer on panflute, guitar, piano and more. In the band he usually sings and plays the pan flute for which he was classically trained and which he has played for 9 years. Simon and Piet know one another from the boys choir @sacramentskoorbreda where they both sung in for a long time.

NL:
Simon, onze panfluit speler, is een multi-instrumentalist en zanger op o.a. panfluit, gitaar en piano. In de band zingt en speelt hij de panfluit voornamelijk waarvoor hij klassiek is opgeleid en waar hij al 9 jaar op speelt. Simon en Piet kennen elkaar van het jongenskoor @sacramentskoorbreda waar ze beiden lang in gezongen en getourd mee hebben.


Skykey, 2022